Thứ Năm, 23/5/2024

Lạng Sơn: Lan tỏa các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

           
Giáp Thị Bắc
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN