Thứ Bảy, 25/5/2024

Tăng cường, đổi mới công tác dân vận của Đảng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở vùng đồng bào tôn giáo tỉnh Nam Định hiện nay

             
Trần Minh Thắng
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Định

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN