Thứ Bảy, 22/6/2024

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận - Bài học kinh nghiệm ở quận Cầu Giấy, Hà Nội

              
ThS. Trần Thị Phương Hoa
Bí thư Quận ủy Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN