Thứ Ba, 23/7/2024

Bến Tre: Phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới gắn với phương châm "Dân biết, dan bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng"

            
ThS. Lê Đức Hiền
Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN