Thứ Năm, 6/10/2022

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" trong thời gian tới

        
Bùi Thị Minh Hoài
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Bài cùng chuyên mục

TẠP CHÍ IN