Thứ Năm, 6/10/2022

Phát huy hiệu quả hoạt động của cán bộ Bộ đội biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã biên giới

       
Trung tướng Đỗ Danh Vượng
Nguyên Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Các bài khác

TẠP CHÍ IN