Thứ Năm, 6/10/2022

"Dân vận khéo" gỡ "nút thắt" trong giải phóng mặt bằng - Kinh nghiệm ở Vĩnh Phúc

         
Nguyễn Thanh Tùng
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Các bài khác

TẠP CHÍ IN