Thứ Ba, 3/10/2023

Hiệu quả từ thực hiện thí điểm mô hình Tổ Dân vạn cộng đồng ở Bắc Giang

           
Thân Văn Nghiệp
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang

Các bài khác

TẠP CHÍ IN