Thứ Năm, 6/10/2022

Nét mới trong công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở vùng đông bào dân tộc thiểu số, vùng trọng điểm tôn giáo tỉnh Tây Ninh

           
Trương Nhật Quang
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh

Các bài khác

TẠP CHÍ IN