Thứ Tư, 7/12/2022

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả công tác dân vận hiện nay

    
Bùi Thị Minh Hoài
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

TẠP CHÍ IN