Thứ Tư, 7/12/2022

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh mới

   
Nguyễn Xuân Định
Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Các bài khác

TẠP CHÍ IN