Thứ Tư, 7/12/2022

Công tác dân vận - nhân tố quan trọng của Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII vào cuộc sống

         
Đỗ Văn Phới
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN