Thứ Tư, 7/12/2022

Thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân trong giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp

       
Nguyễn Hữu Hiệp
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Các bài khác

TẠP CHÍ IN