Thứ Tư, 7/12/2022

Tỉnh ủy Thanh Hóa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo cho đời sống đồng bào các tôn giáo trên địa bàn

       
Phạm Thị Thanh Thủy
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Các bài khác

TẠP CHÍ IN