Chủ Nhật, 21/7/2024

Tăng cường phối hợp trong công tác dân vận, phát huy tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia

          
Nguyễn Văn Thảnh
Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Dân vận Trung ương

Bài cùng chuyên mục

TẠP CHÍ IN