Thứ Năm, 13/6/2024

Công tác dân vận góp phần triển khai hiệu quả các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Quảng Trị

       
Lê Thị Lan Hương
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

Các bài khác

TẠP CHÍ IN