Thứ Năm, 13/6/2024

Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tăng cường đồng thuận, khơi dậy sức dân ở Tiền Giang

       
Đỗ Tấn Hùng
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang

Các bài khác

TẠP CHÍ IN