Chủ Nhật, 21/7/2024

Kinh nghiệm, kỹ năng xây dựng mô hình "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

          
Nguyễn Thị Thanh Huyền
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ

TẠP CHÍ IN