Thứ Sáu, 21/6/2024

Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh của nhân dân trong phát triển đất nước hiện nay

     
Bùi Thị Minh Hoài
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN