Thứ Hai, 15/7/2024

Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

          
Lê Văn Trung
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng

Các bài khác

TẠP CHÍ IN