Thứ Năm, 18/7/2024

Phát huy vai trò công tác dân vận của Đảng trong vận động nhân dân thực hiện xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sông văn minh ở Hà Giang

       
Trần Mạnh Lợi
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang

Các bài khác

TẠP CHÍ IN