Thứ Hai, 15/7/2024

Kinh nghiệm trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên quê hương Bác Hồ

        
Nguyễn Mạnh Khôi
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An

Các bài khác

TẠP CHÍ IN