Thứ Tư, 6/12/2023

Xây dựng nét đẹp "Người chiến sĩ Cảnh sát biển" gắn với phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới ở Hải đoàn 42

       
Trung tá Trịnh Minh Hiền
Phó Chính ủy Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Các bài khác

TẠP CHÍ IN