Thứ Năm, 13/6/2024

Việt Nam - Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

       
PV/TTXVN

TẠP CHÍ IN