Thứ Năm, 13/6/2024

Tiếp tục nghiên cứu những giá trị cốt lõi của Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong tình hình mới

   
Nguyễn Thế Trung
Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương

Các bài khác

TẠP CHÍ IN