Thứ Tư, 24/4/2024

Yên Bái tăng cường lãnh đạo, đổi mới công tác dân vận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh

     
Đỗ Đức Duy
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Các bài khác

TẠP CHÍ IN