Thứ Tư, 24/4/2024

"Lòng dân" và phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

      
Thượng tướng, TS. Lê Huy Vịnh
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Các bài khác

TẠP CHÍ IN