Thứ Tư, 24/4/2024

Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân là chủ trương chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam

     
ThS. Hoàng Bá Hai
Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN