Thứ Tư, 24/4/2024

Hà Tĩnh: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận trong hệ thống chính trị, tạo niềm tin và phát huy sức mạnh của nhân dân

   
Trương Thanh Huyền
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Các bài khác

TẠP CHÍ IN