Thứ Tư, 24/4/2024

Quân đội nhân dân Việt Nam tăng cường và đổi mới công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI) trong tình hình mới

         
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, QĐND Việt Nam

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN