Thứ Năm, 13/6/2024

Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tới dự tại điểm cầu trung tâm Hà Nội và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước còn có 50 đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương; lãnh đạo, chuyên viên của Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương…

Xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác dân vận năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương trình bày tại hội nghị cho thấy: Năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã quan tâm, nhận thức sâu sắc hơn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị làm tốt công tác dân vận, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị đã hướng về cơ sở, quan tâm lắng nghe, chăm lo, giải quyết có hiệu quả hơn nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phát huy dân chủ, thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Hệ thống dân vận đã chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng, tổ chức sơ kết, tổng kết, ban hành, quán triệt, triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Các cơ quan nhà nước tích cực triển khai chủ đề “Năm dân vận chính quyền” 2018. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, phát huy vai trò nhân dân trong giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới, lan toả tích cực trong các lĩnh vực đời sống xã hội...

Những kết quả quan trọng trên đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, nhiệm vụ năm 2019 do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày cho thấy: Kết quả triển khai 6 nội dung được Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ đề ra trong “Năm dân vận chính quyền” 2018 đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan nhà nước tích cực triển khai chủ đề “Năm dân vận chính quyền” 2018, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; phát huy dân chủ gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tiếp dân, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống... Các báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác dân vận, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Năm 2019, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn, thử thách, công tác dân vận của Đảng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Năm 2019, được Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ tiếp tục chọn là “Năm dân vận chính quyền” với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng các nội dung dân vận chính quyền đã được đề ra trong Chương trình phối hợp về công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2021 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ, trọng tâm là đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nhất là những vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài; tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Hội nghị đã được nghe 08 ý kiến phát biểu, tham luận của các đồng chí là lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Công an; các tỉnh: Bắc Giang, Kon Tum, Nam Định, Tiền Giang, Quảng Trị. Qua đó đã làm rõ hơn, sâu sắc hơn về những kết quả, bài học kinh nghiệm, cách làm hay trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và đặc biệt là công tác dân vận chính quyền của hệ thống chính trị năm 2018. Các đại biểu cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất, giải pháp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019 của hệ thống chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội khẳng định: Thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018 đã tác động tích cực đến hoạt động của Quốc hội trong cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, xây dựng pháp luật và hoạch định chính sách chăm lo đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đều hướng về cơ sở, tăng cường và đổi mới việc tiếp xúc cử tri, nắm bắt kịp thời hoạt động, đời sống, tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan hành pháp, tư pháp; hướng dẫn hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố. Đôn đốc, theo dõi các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những yêu cầu chính đáng của cử tri và nhân dân; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; phối hợp tổ chức lấy ý kiến đóng góp, kiến nghị của nhân dân trước khi quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước…

Sức mạnh lớn nhất là sức mạnh của ý Đảng, lòng dân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận: Năm 2018, đánh dấu sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng, nhờ đó cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc làm công tác dân vận. Thủ tướng vui mừng khi dự hội nghị được biết về nhiều bài học kinh nghiệm hay, những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác dân vận ở các cấp, các ngành trên cả nước... Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, cảm ơn Ban Dân vận Trung ương và hệ thống dân vận các cấp đã sát cánh đồng hành với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Chính phủ và chính quyền các cấp hoàn thành trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Năm 2019, đứng trước những thuận lợi, khó khăn, thử thách, Thủ tướng nhấn mạnh: Hành trang lớn nhất của chúng ta không chỉ là con số, chỉ số đã đạt được năm 2018 mà sâu sắc hơn cả chính là niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, của hệ thống chính trị. Sức mạnh lớn nhất của chúng ta chính là sức mạnh của ý Đảng, lòng dân, sức mạnh của sự chung sức, đồng lòng và cả đồng bộ giữa tư duy với hành động, giữa Chính phủ với các bộ, ngành Trung ương và địa phương, giữa các địa phương với nhau cũng như trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Cán sự Đảng Chính phủ giai đoạn 2016 - 2021 và Chương trình phối hợp thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019. Trong đó, tập trung quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong giải quyết mong muốn, nguyện vọng, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người kéo dài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn: Mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước ta là xây dựng đất nước phồn vinh, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc, vì vậy công tác dân vận chính quyền phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Các cấp chính quyền phải tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ…

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động. Quan điểm của Đảng về vai trò to lớn của nhân dân; động lực của phong trào thi đua yêu nước là chăm lo lợi ích hợp pháp chính đáng, cuộc sống và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công tác dân vận phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đang đi vào thực tiễn cuộc sống ngày càng sâu sắc hơn.

Trên cơ sở những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước đạt được sau hơn 30 năm đổi mới và hướng đến các mục tiêu trung hạn, dài hạn tiếp theo, đồng chí Trương Thị Mai chia sẻ: Phát triển phải đồng bộ với việc thực hiện các mục tiêu, nâng cao các chỉ số phát triển con người Việt Nam, chất lượng các dịch vụ công thiết yếu, chất lượng chính sách phúc lợi và an sinh xã hội, giảm khoảng cách giàu nghèo nhằm nâng cao cuộc sống của nhân dân.

“Để có thể đạt được những mục tiêu đó một cách bền vững, chúng ta không thể thiếu sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Muốn vậy, công tác dân vận của Đảng, của chính quyền, của cả hệ thống chính trị cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ hơn, gắn với thực tiễn cuộc sống, quan tâm chăm lo thực sự quyền, lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, vận động, phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia vào quá trình quyết định và thực thi chính sách, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” - đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ mong muốn và yêu cầu đối với công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị.

Đánh giá quyết định chọn năm 2018 là Năm dân vận chính quyền đã góp phần thúc đẩy công tác dân vận của chính quyền các cấp, nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với nhân dân. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: “Dân vận chính quyền không chỉ là ban hành chính sách liên quan đến cuộc sống nhân dân, tổ chức thực thi có hiệu quả mà còn là thực lòng lắng nghe, thực tâm giải quyết những kiến nghị, bức xúc, lo lắng của nhân dân, giải quyết những khiếu kiện của nhân dân như Thủ tướng Chính phủ vừa phát biểu. Đảm bảo cho người dân có thể giải quyết được những rủi ro trong cuộc sống của mình trong quá trình phát triển; xây dựng hình ảnh chính quyền của dân, do dân, vì dân”.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Qua các hội nghị tổng kết năm 2018, Ban Dân vận Trung ương và hệ thống dân vận cả nước nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với Đảng về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Đứng trước những yêu cầu mới, nếu không làm tốt công tác vận động quần chúng, không phát huy được vai trò của nhân dân thì chúng ta có thể lỡ nhịp trong quá trình phát triển. Thay mặt cho Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai tiếp thu ý kiến phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cảm ơn ý kiến phát biểu lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các địa phương.

Năm 2019, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu công tác dân vận chính quyền phải được tiếp tục đẩy mạnh với các nội dung trọng tâm đang thực hiện. Tập trung lựa chọn những điểm còn vướng mắc nhiều nhất trong quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, đó là công tác dân vận trong tham gia giải quyết khiếu kiện phức tạp kéo dài, đông người.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Trương Hòa Bình đã ký Chương trình phối hợp thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019. Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai chân thành cảm ơn các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương đã luôn dành sự quan tâm phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của Đảng và chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành công trong công việc, cùng hệ thống dân vận dành nhiều tâm huyết, nỗ lực hơn cho công tác dân vận của Đảng đạt được kết quả thực chất, đáp ứng được yêu cầu của Đảng và nhân dân tin tưởng giao cho.n

Phan Thanh

Bài cùng chuyên mục

TẠP CHÍ IN