Thứ Sáu, 30/9/2022

Kết quả qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

             
Sơn Minh Thắng
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Bài cùng chuyên mục

TẠP CHÍ IN