Thứ Năm, 3/12/2020

Kinh nghiệm công tác dân vận trong hòa giải các vụ việc dân sự, đối thoại các khiếu kiện hành chính tại Tòa án Nhân dân thành phố Vinh

                 
Nguyễn Thị Thanh Nga
Thẩm phán, Phó Chánh Tòa Dân sự, Tòa án Nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Các bài khác

TẠP CHÍ IN