Chủ Nhật, 22/9/2019
Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam
 
 
Quang cảnh buổi làm việc 


Cùng dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Vụ Đoàn thể, Ban Dân vận Trung ương.

Về phía Hội Khuyến học Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Hội; đồng chí Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội; các Phó Chủ tịch Hội: Phạm Thị Hòe; Nguyễn Trọng Điều; Phạm Hoàng Be; Trần Luyến, Quách Thế Tảng và các đồng chí trong Ban Thường vụ, đại diện lãnh đạo các ban, Văn phòng Hội.

Theo Báo cáo về 5 năm thực hiện công tác hội giai đoạn 2014-2018 của Hội Khuyến học Việt Nam, trong 5 năm qua, phong trào khuyến học đã thể hiện sự phát triển bền vững. Tất cả các lĩnh vực hoạt động khuyến học như phát triển tổ chức và họi viên, phát triển các loại quỹ khuyến học, xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập, củng cố hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, vận động người lớn đi học…. đều tăng theo thời gian. Thành công lớn nhất trong 5 năm (2104-2018) là Hội Khuyến học Việt Nam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn xã (gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập). Đến cuối năm 2018, cả nước đã có gần 9.9 triệu gia đình học tập, hơn 59 nghìn dòng họ học tập, hơn 213.6 nghìn thôn bản học tập, hơn 37.6 nghìn đơn vị học tập.

Với vai trò nòng cốt trong việc phối hợp với các lực lượng xã hội để vận động toàn dân tham gia học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, Hội đã có mối liên hệ ngày càng chặt chẽ hơn với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; các bộ, ngành.

Hội Khuyến học các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo các cuộc vận động khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập. Trung ương Hội và các hội địa phương đã duy trì tốt các hoạt động có tính lan tỏa về khuyến học, khuyến tài trên mọi địa bàn dân cư. Phong trào thi đua học tập suốt đời đã thu hút ngày càng đông người lớn tham gia. Quỹ khuyến học, khuyến tài thực sự có tác dụng tích cực và thúc đẩy trẻ em và người lớn học. Gần đây, Hội Khuyến học các cấp đã chú ý đến việc động viên phát triển tài năng thông qua việc tổ chức các sự kiện tôn vinh học sinh, sinh viên và người lao động có thành tích học tập tốt, chú ý đến những người lao động tự học thành tài thông qua giải thưởng Nhân tài Đất Việt.

 
 Đồng chí Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi làm việc


Phát biểu tại
buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh về cơ chế hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam hiện nay. Theo đồng chí Nguyễn Thị Doan, về cơ chế lãnh đạo, Hội không có đảng đoàn, Văn phòng Hội chỉ có 1 chi bộ, trực thuộc Đảng bộ quận Ba Đình. Tuy đã 8 năm Hội Khuyến học được Nhà nước công nhận là Hội đặc thù nhưng mô hình đặc thù ở từng địa phương có sự khác biệt. Hiện nay, tồn tại nhiều mô hình như: mô hình hội đặc thù đủ ba cấp, mô hình hội đặc thù hai cấp và mô hình hội đặc thù một cấp… Cơ chế phối hợp của Hội với chính quyền, các ban, ngành địa phương có nơi còn chưa tốt.

“Tuy điều kiện khó khăn như vậy nhưng hiệu quả hoạt động của Hội Khuyến học rất tốt. Chúng tôi đang ra sức thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao. Đến nay, xã hội học tập, ý thức học tập đã được lan tỏa trong trẻ em và cả người lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế của gia đình thông qua sự học, phát triển bền vững của địa phương thông qua sự học và động viên, khuyến khích được trẻ em, người lớn đi học thông qua các hình thức khen thưởng, thông qua sự quan tâm của toàn xã hội”, đồng chí Nguyễn Thị Doan nói.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan cũng đưa ra đề xuất không sáp nhập Hội Khuyến học với các tổ chức xã hội khác, do không cùng tôn chỉ mục đích hoạt động. Đồng thời, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm có kết luận về tổ chức hội và chỉ đạo thống nhất toàn quốc về hình thức tổ chức, cơ chế hoạt động đúng với tính chất của các loại hình hội theo quy định.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, Hội Khuyến học là hội đặc thù, thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm lớn được giao phó, đó là: tập hợp đoàn kết phát triển hội viên; đại diện bảo vệ lợi ích và quyền lợi của hội viên; là cầu nối các chính sách giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, Hội cũng có nét khác biệt bởi hội viên đến với Hội không chỉ để được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình mà còn góp phần cho một xã hội học tập; Hội trực tiếp tuyên truyền, vận động đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng xã hội học tập; cổ vũ, động viên, khuyến khích, biểu dương cho các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng xã hội học tập.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc 


Qua 20 năm Hội Khuyến học hoạt động trên đất nước ta, sự đóng đóng góp của Hội là rất lớn, mang lại kết quả quan trọng cho quá trình xây dựng một xã hội học tập của đất nước Việt Nam, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước và yêu cầu từng người dân, từng gia đình đối với học tập. Đồng thời, tiếp tục định hình cấu trúc học tập trên địa bàn dân cư giúp hỗ trợ, khuyến khích dạy và học; thúc đẩy vận động học tập thường xuyên; chủ trì xây dựng và phát triển.

Dù công tác còn nhiều khó khăn trong khâu tổ chức nhưng Hội luôn bám sát các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đi đúng tôn chỉ mục đích và phương hướng hành động trong thời gian qua, phù hợp với ý chí và định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao phó.

Trên cơ sở ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Hội cần căn cứ kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư vừa ban hành 5/2019 về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị để đề xuất xây dựng nhiệm vụ mới tầm nhìn giai đoạn 2035, 2045, đồng thời quan tâm đến những dịch vụ công mà Hội có thể đảm nhận để xây dựng và phát triển Hội có những bước phát triển vững chắc trong thời gian tới./.

Tin và ảnh: Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất