Thứ Năm, 22/4/2021
Đại hội thành lập Hiệp hội Nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam lần thứ Nhất

 Quang cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội.

Tại Đại hội, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ Tạ Tấn đã công bố Quyết định thành lập Hiệp hội Nghiên cứu, tư vấn về chính sách pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Theo đó, Hiệp hội hoạt động trên phạm vi toàn quốc, trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; chịu sự quản lý nhà nước về phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư tăng cường tiếp cận những chính sách, pháp luật về đầu tư một cách toàn diện. Với vai trò kết nối doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, Hiệp hội cũng sẽ giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết những vấn đề vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách, pháp luật về đầu tư. Bên cạnh đó, thông qua Hiệp hội các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể tiếp cận xu hướng đầu tư FDI vào Việt Nam, cũng như xu hướng đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.


Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng các thành viên Ban Thường trực Hiệp hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã nêu: Tự do lập hội là một trong những quyền của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 của nước ta. Quyền này cũng quy định trong Luật về lập Hội ban hành trước đây và Nghị định số 45-NĐ/CP năm 2010. Thành lập hội cũng là một quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã phê chuẩn vào năm 1982. Vì vậy, từ ngày thành lập nước đến nay công tác hội và phong trào quần chúng luôn luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các hội tổ chức hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Các Hội đã phối hợp với Ban Dân vận cấp ủy cùng cấp tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế, thông báo, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác vận động quần chúng; tích cực tham gia góp ý vào Dự thảo Luật về hội, tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chính quyền vững mạnh toàn diện, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cong bằng, văn minh, góp phần vào việc tạo sự đồng thuận, ổn định chính trị - xã hội, củng cố tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.


 Đồng chí Hà Ngọc Anh phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Hà Ngọc Anh bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả Ban vận động Hiệp hội nghiên cứu, tư vấn về chính sách pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Ban vận đông đã tích cực vận động, tập hợp hội viên tham gia vào tổ chức mình, với mục đích đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của các tổ chức và cá nhân trong các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động đầu tư nói riêng và lĩnh vực nghiên cứu chính sách, pháp luật cho nhà đầu tư nói chung. Qua đó nêu cao tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm của công dân đối với đất nước; trao đổi thông tin và kinh nghiệm, trau dồi nghề nghiệp; tư vấn chuyên ngành và thẩm định xã hội; mở rộng hộ tác khoa học công nghệ, liên kết đầu tư vì sự nghiệp phát triển và thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư vào Việt Nam; tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân, các hội, hiệp hội có liên quan đến lĩnh vực đầu tư tại các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đồng chí mong muốn các đại biểu dự Đại hội tập trung, phát huy dân chủ, sáng suốt, đóng góp trí tuệ thảo luận, thông qua Điều lệ hoạt động của Hội, phương hướng hoạt động của Hiệp hội trong thời gian tới, đồng thời sáng suốt lựa chọn những người có trình độ, trách nhiệm với Hội để bầu vào Ban Chấp hành Hiệp hội, kiện toàn chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hiệp hội.


 Ông Trần Xuân Vũ, Chủ tịch Hiệp hội phát biểu tại Đại hội

Trong phiên họp đầu tiên, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội gồm 17 thành viên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường trực Hiệp hội gồm 7 thành viên. Ông Trần Xuân Vũ được bầu làm Chủ tịch; các ông: Trần Tuấn Hải, Bùi Xuân Phái được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu về chính sách pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam./.

Hoàng Phong

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi