Thứ Ba, 21/1/2020
Để người dân đến gần hơn với Mặt trận
 
Quang cảnh hội thảo 


Hội thảo khoa học “Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới” là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các chuyên gia, các bộ, ban, ngành cùng nhau trao đổi về phương thức nhằm đảm bảo vai trò của công tác tuyên truyền, vận động trong các tầng lớp nhân dân của MTTQ Việt Nam được thực hiện hiệu quả trong giai đoạn mới.

Theo PGS. TS Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, đoàn kết toàn dân của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới, đặc biệt với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là một trong những yêu cầu cấp thiết để Mặt trận không bị “bỏ rơi” trong nhịp độ tiếp cận các thành tựu khoa học, công nghệ của các tổ chức trong hệ thống chính trị nước ta, và nhịp độ phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Trình cho rằng, MTTQ Việt Nam các cấp cần tận dụng tối đa những thành tựu của khoa học công nghệ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 để đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, mở rộng phạm vi, tăng thêm nhiều đối tượng tiếp nhận thông tin. Thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, công tác tuyên truyền của MTTQ Việt Nam các cấp giai đoạn mới không phải chỉ tác động trong một cộng đồng dân cư, trong một địa phương cụ thể mà với công cụ của Internet kết nối vạn vật sẽ tác động đến tất cả người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam phải tìm cách hóa giải những thách thức của yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới với sự bất cập của nguồn nhân lực và khả năng ứng dụng thành tựu của của khoa học, công nghệ tiên tiến trong cán bộ mặt trận các cấp vào công tác thông tin, tuyên truyền.

Ở khía cạnh tôn giáo, theo Ths Lê Đình Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương, tôn giáo là một trong những thành tố của văn hóa sẽ là yếu tố góp phần cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước, trong việc xây dựng con người mới, xã hội mới nhân văn và tốt đẹp hơn. Do đó, việc tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân cho chức sắc, tín đồ các tôn giáo cần được đẩy mạnh thường xuyên.

Ông Nghĩa cho rằng để nội dung tuyên truyền, vận động đồng bào có tôn giáo được triển khai tích cực và có hiệu quả cao, chủ thể công tác tuyên truyền, vận động nhất định phải quán triệt và sử dụng tốt phương pháp dân vận, quán triệt đầy đủ phương châm: trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với nhân dân.

Đồng thời, trong thời đại số, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần có các hình thức, giải pháp để nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất chính đáng của chức sắc, tín đồ các tôn giáo; phối hợp tham mưu cho các cấp chính quyền, cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, phù hợp thực tiễn, đúng pháp luật; đặc biệt tránh để sự việc dây dưa, kéo dài, làm cho chức sắc mất lòng tin, chán nản và cũng là điều kiện để phát sinh vi phạm, các đối tượng xấu xuyên tạc, kích động.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng cho rằng, để tránh việc thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam ở một số địa phương, cơ sở còn thụ động; nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền còn chưa thật hấp dẫn, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp cần chủ động hướng dẫn, định hướng nội dung thông tin, phương thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp tại hội thảo, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, thời gian qua, nội dung phương thức tuyên truyền, vận động của MTTQ Việt Nam đang từng ngày đổi mới, linh hoạt, MTTQ các cấp đã từng bước chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời tập hợp, phản ánh những bức xúc của các tầng lớp nhân dân.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, trong thời gian sắp tới, công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận cần tập trung vào các công tác liên quan đến Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, từ đó góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

(daidoanket.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi