Thứ Sáu, 4/12/2020
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, hướng về cơ sở
 
 Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Song Phi trao tặng Cờ thi đua xuất sắc
 trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” cho Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội. 


Tham dự Đại hội có Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thành phố qua các thời kỳ; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động cùng 310 đại biểu đại diện cho 271 nghìn cán bộ, hội viên.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chúc mừng và biểu dương những kết quả phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội trong 5 năm qua, đồng thời mong muốn, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội trong thời gian tới phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, duy trì, giữ vững và phát huy phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” rộng khắp, hướng về cơ sở, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân; gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội với các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa gắn với thực hiện xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với đó, có giải pháp thi đua thiết thực, có trọng tâm, phát hiện bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến; thực hiện tốt công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch, tập trung ở cơ sở có nhiều sáng tạo, góp phần xây dựng Hội ở cơ sở ngày càng vững chắc và trở thành phong trào thi đua ở cơ sở ngày một thực chất.

Phát biểu tại Đại hội, điểm lại những kết quả toàn diện Thủ đô Hà Nội đạt được thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, những kết quả này là công sức, trí tuệ của cả hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân Thủ đô; trong đó có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh từ thành phố đến cơ sở. Cụ thể, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố đã tổ chức và thực hiện nhiều nội dung thi đua nghiêm túc, bài bản, sáng tạo; qua đó đã tạo được sự lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố, giữ vững ổn định an ninh chính trị của Thủ đô…

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cấp Hội phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục khẳng định Hội Cựu chiến binh thành phố luôn là đoàn thể vững mạnh tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương; mỗi cán bộ, hội viên là công dân gương mẫu, là những tấm gương điển hình trong cộng đồng dân cư; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp Hội tiếp tục tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của các hội viên, kịp thời giải quyết các nhu cầu chính đáng của cán bộ, hội viên; tiếp tục tham gia các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; là lực lượng nòng cốt đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đặc biệt, trong thời gian tới, Hội và cán bộ, hội viên tích cực tham gia hiệu quả vào quá trình chuẩn bị đại hội, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội, giới thiệu nhân sự cấp ủy góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp…

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố đã vinh dự được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. Đồng thời, 9 tập thể được Trung ương Hội khen thưởng danh hiệu Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019; 29 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019./.

(dangcongsan.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất