Thứ Năm, 24/9/2020
Tiếp tục đóng góp tích cực giữ vững hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ và phát triển đất nước
 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Đại hội 


Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; cùng đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể và các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đại hội đã bầu Hội đồng Quỹ nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 35 ủy viên và Ban Thường vụ Hội đồng Quỹ gồm 12 ủy viên. Ông Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, được Đại hội tín nhiệm bầu là Chủ tịch Quỹ khóa mới. Nhân dịp này, Đại hội đã suy tôn nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, người sáng lập Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam vào năm 2003,  là Chủ tịch danh dự Quỹ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao và biểu dương, chúc mừng những thành tích đã đạt được của Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam kể từ khi thành lập năm 2003 đến nay. Qua 3 nhiệm kỳ với 16 năm hoạt động, mặc dù có không ít khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo đầy nhiệt huyết, trách nhiệm của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Quỹ đã luôn hướng trọng tâm vào những hoạt động thực chất; góp phần tích cực cho việc tăng cường hiểu biết và quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, đóng góp cho sự nghiệp chung của nhân dân khu vực và thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội, phát triển bền vững.

Để nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng Quỹ cần góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng đồng thuận trong nhân dân về các vấn đề đối ngoại và huy động trí tuệ của xã hội tham gia đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, trong thời gian tới, Quỹ cần phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế như tổ chức còn lỏng lẻo, có thành viên tham gia còn hình thức, hoạt động chưa đều tay, khó khăn về kinh phí, nhân lực, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các thành viên, kế thừa xứng đáng truyền thống, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp đối ngoại nhân dân, mở rộng và tăng cường chiều sâu trong quan hệ đối tác...

Nhân dịp này, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cũng đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Quỹ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, các cơ quan, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ Quỹ tiếp tục triển khai các sáng kiến gắn với mục tiêu và chương trình nghị sự chung vì hòa bình và phát triển bền vững.

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng Hội đồng Quỹ nhiệm kỳ 2019 – 2024 với Ban lãnh đạo mới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có nhiều hoạt động thực chất, hiệu quả.

Cùng chia sẻ ý kiến tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nêu rõ: Kể từ khi thành lập năm 2003, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam luôn là một trong những thành viên hoạt động tích cực và hiệu quả của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Nhất trí với phương hướng hoạt động của Quỹ trong thời gian tới, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho rằng, để thích nghi với tình hình mới, yêu cầu đặt ra với công tác đối ngoại nhân dân, Quỹ cần phát huy hơn nữa vị thế, vai trò, tham gia sâu rộng và hiệu quả hơn vào các cơ chế đa phương trong khuôn khổ Liên hợp quốc và ASEAN. Bên cạnh đó, Quỹ cần đổi mới phương thức tổ chức, lực lượng, mở rộng quan hệ với các tổ chức tiến bộ khác, các viện nghiên cứu quốc tế để triển khai được nhiều hoạt động nghiên cứu, khuyến nghị chính sách giúp xử lý các thách thức đối với hòa bình và phát triển hiện nay cùng các vấn đề mới trong công tác đối ngoại nhân dân.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga khẳng định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ hết sức ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động của Quỹ.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, với tổ chức gọn nhẹ và kinh phí hạn hẹp, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, tích cực triển khai tất cả các mặt công tác, có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp hòa bình, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ mới, Quỹ xác định tiếp tục đóng góp tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ và phát triển đất nước, góp phần vào sự nghiệp chung của nhân dân thế giới và khu vực vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì phát triển công bằng và bền vững.

Thêm vào đó, Quỹ sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân, mở rộng, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thông tin đối ngoại./.

(dangcongsan.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi