Thứ Bảy, 26/9/2020
Thỏa ước nhóm doanh nghiệp mang lại lợi ích cho tất cả các bên
 
Toàn cảnh Hội thảo. 


Hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam thực hiện. Dự hội thảo có ông Ngọ Duy Hiểu – Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông
  Change-Hee Lee - Giám đốc mới của Văn phòng ILO tại Việt Nam và đại diện một số Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố đã ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, thỏa ước nhóm doanh nghiệp mang lại lợi ích cho tất cả các bên, là một xu hướng thương lượng của công đoàn các nước trên thế giới. Sau ít năm triển khai mô hình thí điểm, đến nay chúng ta đã có được 7 thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp đã được ký kết. Đây là kết quả rất đáng khích lệ, khẳng định sự nỗ lực của các bên, cung cấp lý luận quan trọng trong việc sử đổi Bộ Luật Lao động.

Tuy nhiên, theo ông Ngọ Duy Hiểu, hiện nhiều chủ sử dụng và chủ tịch công đoàn cơ sở chưa thấy được ý nghĩa của thỏa ước lao động tập thể, vì vậy, cần phải tăng cường tuyên truyền để chủ doanh nghiệp, chủ tịch công đoàn cơ sở nhận thức được đây là một mô hình mang lại lợi ích cho tất cả các bên, trong đó có doanh nghiệp.

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các chuyên gia, các cán bộ công đoàn cần thảo luận sâu hơn về những kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm rút ra để tiếp tục thúc đẩy thỏa ước nhóm doanh nghiệp trong thời gian tới, coi đây là một xu hướng cần ưu tiên để Công đoàn Việt Nam chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của người lao động.

Trong khuôn khổ 3 ngày làm việc, Hội thảo sẽ tập trung thảo luận đánh giá kết quả thí điểm thương lượng tập thể nhóm doanh nghiệp; chia sẻ bài học kinh nghiệm từ các địa phương thí điểm; vai trò của các bên trong thúc đẩy thương lượng tập thể/thỏa ước lao động tập thể nhóm; triển khai nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.   

(laodong.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi