Thứ Năm, 24/9/2020
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Đây là hội nghị quan trọng, bàn và đánh giá công tác triển khai chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Nhà báo Việt Nam; tổng kết hoạt động Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo sửa đổi Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI; cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả ba năm hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo và hai năm thực hiện “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam”. Đáng chú ý, hội nghị sẽ góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa IX về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, kiến nghị với Ban Bí thư T.Ư Đảng tiếp tục ra chỉ thị mới nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Hội Nhà báo Việt Nam.

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 của Hội Nhà báo Việt Nam cho thấy: Mặc dù khối lượng công việc năm 2019 lớn nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, cơ quan Trung ương Hội và các cấp hội đã tích cực triển khai thực hiện chương trình công tác toàn khóa và các nghị quyết của Ban Chấp hành đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các cấp hội đã có bước chuyển biến tích cực, không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của Hội Nhà báo trong hệ thống chính trị, góp phần tích cực và hiệu quả vào công cuộc đổi mới đất nước cũng như sự phát triển của báo chí Việt Nam.

Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội X, do đó, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác tiến tới Đại hội XI với nhiều hoạt động quan trọng: Tập trung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc; phối hợp Liên hiệp Các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao giai đoạn 2021-2025; phối hợp các bộ, ngành tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2020, dự kiến vào tháng 2-2020; tổ chức Đại hội thi đua toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam, kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam vào tháng 4-2020; kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải Báo chí quốc gia lần thứ 14 vào tháng 6-2020… Ngoài ra, chỉ đạo các cấp hội hoàn thành đại hội trước tháng 6-2020; tổ chức Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam lần thứ VII, dự kiến quý IV-2020.

(nhandan.com.vn, 24/11/2019, 01:05:20)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi