Thứ Bảy, 23/1/2021
Hội nghị lần thứ XII Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam diễn ra dưới hình thức trực tuyến
 
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng,
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc Hội nghị.


Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu; các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch.

Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng dự Hội nghị.  

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh, trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã tác động lớn đến nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động của tổ chức Công đoàn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII tổ chức phiên họp lần thứ 12 bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, việc tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN theo hình thức trực tuyến sẽ được Thường trực Đoàn Chủ tịch nghiên cứu, áp dụng cho những kỳ họp tiếp theo.

Tại Hội nghị lần thứ XII, các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch sẽ thảo luận, cho ý kiến vào các Tờ trình: Về dự thảo văn bản triển khai Quy định 212-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc công đoàn ngành trung ương và tương đương;

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 24/6/2014 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới; Dự thảo Quy chế thống nhất hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam (thay thế Quyết định số 1395/QĐ-TLĐ ngày 8.10.2015;

Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong CNLĐ tại khu công nghiệp, khu chế xuất giai đoạn 2020 - 2025”; Hướng dẫn, bổ sung thực hiện “Tháng công nhân năm 2020”; về việc báo cáo đánh giá tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; Hướng dẫn xây dựng lực lượng nòng cốt đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trên không gian mạng; Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới… 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho rằng các nội dung trình kỳ họp lần này sẽ định hướng cho hoạt động công đoàn trong thời gian tới, vì vậy, Thường trực Đoàn Chủ tịch đề nghị các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, đóng góp các ý kiến để Đoàn Chủ tịch xem xét, quyết định.

(laodong.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi