Thứ Bảy, 27/2/2021
Hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm

 Các đồng chí chủ trì hội nghị

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cùng tham dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương cùng 1.524 đại biểu đến từ các điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận những kết quả MTTQ Việt Nam đã đạt được trong 6 tháng qua, đặc biệt nhấn mạnh về vai trò quan trọng, sự tham gia tích cực, có hiệu quả của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Bên cạnh việc vận động tuyên truyền nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm MTTQ và các tổ chức thành viên đã có những cách thức đổi mới phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh, từ đó huy động được sự tham gia rộng rãi, to lớn của các tổ chức thành viên, nguồn lực của nhân dân tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh; đồng thời giám sát quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch

Đồng chí Trương Thị Mai cũng ghi nhận những nét nổi bật của Mặt trận các cấp trong triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm; việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội ngày càng thu hút được quan tâm và trả lời tại mỗi phiên họp.

Về phương hướng nhiệm vụ của MTTQ các cấp trong sáu tháng cuối năm 2020, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới đang đặt ra nhiều thách thức với đất nước ta, vì vậy MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục chú trọng đến việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, ổn định đời sống người dân.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, là một trong 3 hoạt động cấp quốc gia được tổ chức, đồng chí Trương Thị Mai mong rằng MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên sẽ có nhiều hoạt động sáng tạo nhằm khẳng định vai trò, vị trí và có đóng góp quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị vững mạnh.


 Quang cảnh Hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chi Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  đề nghị, MTTQ các cấp cần nỗ lực, chủ động, tích cực cùng các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ vừa tham gia phòng chống đại dịch COVID-19 vừa triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thời gian qua, mặc dù trong điều kiện giãn cách xã hội, song Mặt trận các cấp đã vận dụng linh hoạt trong triển khai các hoạt động, nhất là sử dụng hình thức hội nghị trực tuyến. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tiếp tục triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với nước, những trường hợp khó khăn do dịch bệnh, do thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ quét, mưa đá gây ra.

Đặc biệt, Mặt trận các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, góp ý vào văn kiện đại hội Đảng và quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác giám sát và phản biện xã hội được thực hiện hiệu quả ở nhiều địa phương; việc tổng kết, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn ngày càng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực;…

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu, MTTQ các cấp bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chủ động nắm tình hình, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động.

MTTQ Việt Nam các cấp cần triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch COVID-19; chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, những nơi bị ảnh hưởng sạt lở bờ sông, hạn hán, xâm nhập mặn, giông lốc, mưa đá.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 MTTQ Việt Nam; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; tham gia hiệu quả vào quá trình tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chủ động, tích cực chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các hoạt động hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Bên cạnh đó cần tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tinh thần Kết luận 74 ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị, trong đó yêu cầu không mở rộng thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh./.

PV

  

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi