Thứ Hai, 26/7/2021
Khẳng định vai trò của Công đoàn và người lao động trong phát triển đất nước
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm một gia đình
công nhân tỉnh Bắc Ninh năm 2019
 

Những đóng góp quan trọng

Công tác vận động giai cấp công nhân (GCCN) và Công đoàn (CĐ) được tiến hành đa dạng các hình thức tập hợp và sử dụng phương pháp vận động thích hợp với từng giai đoạn cụ thể, lĩnh vực ngành nghề sản xuất, đối tượng vận động thuộc các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp để có những đóng góp to lớn trong kinh tế cũng như bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam (CĐVN) thực sự là trung tâm đoàn kết của công nhân lao động (CNLĐ) Việt Nam. Với trên 20 vạn người trong năm 1945, các đoàn viên CĐ trở thành lực lượng nòng cốt làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trong những năm đầu đất nước giành độc lập, tổ chức CĐ và GCCN Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ và phát huy thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Tám, tham gia tích cực vào cuộc Tổng Tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thực hiện nhiệm vụ vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã tổ chức vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tập trung xây dựng nhà máy, công xưởng, sản xuất vũ khí, khí tài quân sự; khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động phục vụ kháng chiến…

Đồng hành cùng đất nước

Trong quá trình hoạt động, tổ chức CĐ luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ. Bên cạnh các cuộc làm việc định kỳ giữa Thủ tướng Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng LĐLĐVN đã tham mưu, đề xuất để Thủ tướng Chính phủ 5 lần gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ, góp phần giải quyết kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc, tạo hiệu ứng để lãnh đạo các địa phương, đơn vị gặp gỡ, đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của người lao động (NLĐ), để lại ấn tượng đẹp trong đoàn viên, NLĐ cả nước...

Gần đây nhất là sự chung tay, đóng góp cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19 của tổ chức CĐ. Với tinh thần CĐVN đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) và Chính phủ, vì việc làm bền vững và thu nhập ngày càng cao của NLĐ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đồng ý cho các DN sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (DN có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí CĐ 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30.6.2020. Nếu sau thời điểm này, dịch COVID-19 chưa thuyên giảm và DN còn tiếp tục khó khăn thì thời gian được lùi đến ngày 31.12.2020.

Tiếp đó, ngày 29.7. 2020, Tổng LĐLĐVN đã có văn bản về miễn đóng đoàn phí CĐ, bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí CĐ: “Đối với đoàn viên CĐ có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí CĐ trong thời gian hưởng mức thu nhập nêu trên”. Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí CĐ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 chỉ áp dụng cho đến hết thời điểm ngày 31.12.2020. Tổng LĐLĐVN cũng Ban hành Quyết định 643/QĐ-TLĐ ngày 22.5.2020 về việc hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ nguồn tài chính CĐ và các nguồn huy động xã hội khác với tổng giá trị dự kiến hỗ trợ NLĐ gần 500 tỉ đồng…

Nối tiếp những hoạt động đóng góp, đồng hành và trực tiếp tham gia cùng Chính phủ, Nhà nước xây dựng đất nước, tổ chức CĐVN đã đặt ra một số nhiệm vụ. Trước mắt, những tháng cuối năm 2020, dự báo dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của DN, trực tiếp là việc làm, đời sống của NLĐ. Để hoàn thành được mục tiêu kép - đồng hành cùng DN khôi phục sản xuất kinh doanh, chăm lo cho NLĐ và tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, cụ thể hóa chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS”, các cấp CĐ tập trung tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, chính sách đối với NLĐ. Phát động phong trào thi đua nâng cao năng suất, chung tay cùng DN vượt qua khó khăn; phối hợp thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại cho NLĐ để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu tình hình mới. Tiếp tục triển khai chương trình “Chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên CĐ, giai đoạn 2019-2023”; nhân rộng các mô hình thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ. Xây dựng kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán 2021 với mục tiêu không để NLĐ nào không có Tết... 

(laodong.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi