Thứ Bảy, 27/2/2021
Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61 chủ trì Hội nghị.

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 61; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61.

 
Quang cảnh Hội nghị 


Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đại diện lãnh đạo tỉnh, thành ủy, đảng ủy, đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố, các cấp hội nông dân trên cả nước.

Trình bày Báo cáo khái quát đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 61 khẳng định: Trong 10 năm qua, thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có cán bộ, hội viên, nông dân về nội dung Kết luận 61-KL/TW và quan điểm của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn được nâng cao. Từ đó đã tạo sự đồng thuận cao, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện Kết luận 61-KL/TW đạt kết quả cao. Định kỳ tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện và uốn nắn kịp thời những thiếu sót, phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Các chỉ tiêu về thu nhập của cư dân nông thôn; hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; dịch vụ về vốn; xây mô hình kinh tế tập thể dạy nghề và tạo việc làm cho nông dân; kết nạp hội viên và đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ bản đạt và vượt so với mục tiêu của Đề án 61 đề ra.

Thông qua thực hiện Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg, các bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, là cấp bổ sung ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, bố trí mặt bằng để xây dựng các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho các Trung tâm hoạt động; ký kết các chương trình phối hợp với Hội Nông dân cùng cấp. Đó là những nguồn lực to lớn, là điều kiện, phương tiện để các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tham gia vận động, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn; các phong trào thi đua của Hội Nông dân tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 
 Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng báo cáo tại Hội nghị


Qua đó, Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đi nhanh vào cuộc sống, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho nông dân; nâng cao vị thế, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam thực sự là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân các cấp ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới; đoàn kết trong nông dân, mối quan hệ mật thiết giữa nông dân với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng: Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm. Một số địa phương công tác tuyên truyền về Đề án và Kết luận số 61-KL/TW, Quyết định số 673/QĐ-TTg chưa sâu, rộng; một nơi cấp ủy, chính quyền và sở, ngành, các cơ quan chuyên môn chưa nhận thức rõ về nội dung của Kết luận số 61-KL/TW, Quyết định số 673/QĐ-TTg. Một số địa phương chưa quan tâm bố trí ngân sách cho Quỹ hỗ trợ nông dân, bố trí biên chế sự nghiệp và tạo điều kiện cho Trung tâm Hỗ trợ nông dân hoạt động. Bên cạnh đó, còn một số nội dung trong Kết luận số 61-KL/TW triển khai chậm như: Đề án xây dựng "Mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn"; Đề án "Nâng cao năng lực truyền thông của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn"…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều đánh giá cao những kết quả đạt được trong 10 năm qua và cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 61. Đồng thời, đề xuất một số kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đóng góp thiết thực trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân. Điểm lại các kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hạ tầng nông thôn Việt Nam phát triển, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự đã đạt kết quả đáng mừng. 10 năm qua, mặc dù còn khó khăn về ngân sách nhưng Chính phủ đã cấp 660 tỷ đồng bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương; 63 tỉnh, thành phố đã cấp bổ sung cho Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp ở địa phương gần 2.000 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn hệ thống Hội đến nay đạt hơn 3.600 tỷ đồng. Chính phủ đã quan tâm lo cả đầu vào, đầu ra cho sản xuất nông nghiệp, giải quyết tình trạng “được mùa, rớt giá”. Nhiệm vụ xây dựng các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân được chú trọng đẩy mạnh thực hiện. Đối với Hội Nông dân Việt Nam, Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg đã tạo luồng sinh khí mới cho hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, khẳng định được vai trò vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị. Công tác quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân được triển khai hiệu quả, nhờ đó, nông nghiệp Việt Nam có bước tiến bộ đáng mừng.

 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

 

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng có mấy tồn tại lớn: Việc triển khai thực hiện chưa đồng bộ, một số ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp chưa thực sự quan tâm tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn. Một số cấp ủy chưa thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW; việc triển khai Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở nhiều nơi còn bất cập, nhất là trong việc bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân. Đội ngũ cán bộ ở một số cấp còn còn thiếu và yếu về trình độ, năng lực nghiệp vụ. Việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham mưu các vấn đề liên quan đến nghiên cứu chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.

Để triển khai Đề án 61 và Quyết định số 673/QĐ-TTg hiệu quả hơn trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu chúng ta cần làm việc thực chất, hiệu quả nhằm mục tiêu nâng cao mức sống cho nông dân, xóa nghèo ở nông thôn, miền núi. Tiếp tục xây dựng một lớp nông dân mới, có khoa học công nghệ, nắm chắc kinh tế số, đổi mới tư duy, cách làm, không để tình trạng “con trâu đi trước, cái cày theo sau”. Nông nghiệp, nông thôn, nông dân và chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới với những khó khăn hơn, ở mức cao hơn, cho nên sự chỉ đạo phải quyết liệt. Xây dựng nông thôn mới không chỉ là hạ tầng mà chính là nâng cao đời sống người dân. Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc XDNTM, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững, tạo điều kiện để nông dân tham gia đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả hơn nữa, sát hơn nữa Kết luận 61-KL/TW. Các cấp Hội Nông dân tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác của Hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, sử dụng hiệu quả các nguồn lực mà Đảng và Nhà nước đã giao cho Hội, nhất là trong việc khai thác các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân ở các địa phương. Có trách nhiệm vận động các thành phần kinh tế đóng góp xây dựng nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng đề nghị, cùng với ngân sách Trung ương, các địa phương xem xét cấp vốn cho Quỹ hỗ trợ nông dân; đồng thời khẳng định, người nông dân Việt Nam trong thời đại mới không chỉ là lực lượng mạnh về kinh tế mà còn là lực lượng mạnh về chính trị, văn hóa, xã hội, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
 Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

 

Trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61 khẳng định: 10 năm qua thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, Quyết định số 673/QĐ-TTg cùng với Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kết luận số 54-KL/TW, các chính sách của Nhà nước, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, khuyến khích nhân dân đầu tư, tiếp cận khoa học công nghệ, thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tham gia xuất khẩu… hướng đến nền nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường. Qua đó, một bộ phận nông dân có cuộc sống khó khăn đã thay đổi sinh kế để cải thiện cuộc sống, bộ phận nông dân có cuộc sống khá giả đang tiếp tục tăng nhanh. Nhiều địa phương đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững… góp phần thay đổi cuộc sống của nông dân, phát triển nông thôn. Vị thế của nông nghiệp của Việt Nam đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai
chụp ảnh lưu niệm với Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương 

 

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, hội nghị này không chỉ dừng lại ở việc đánh giá kết quả 10 năm qua, mà quan trọng hơn, từ kết quả đạt được, những kinh nghiệm đã có, khắc phục được những hạn chế; nhất là vai trò chủ động của Hội Nông dân Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân Việt Nam. Từ đó, xác định các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất Kết luận số 61-KL/TW, Quyết định số 673/QĐ-TTg với mục tiêu cuối cùng nhằm nâng cao mức sống nông dân, tạo chuyển biến tích cực hơn cho đời sống nông thôn, góp phần hình thành một lớp nông dân mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam mạnh về chính trị, đoàn kết thực chất, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, phục vụ sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Hằng năm, trên 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 138,4% so với mục tiêu Đề án). Trên 2,2 triệu hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, trên 775.000 hộ thu nhập từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, trên 505.000 hộ thu nhập từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng, hơn 27.000 hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng. Hằng năm, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã giúp trên 220.000 hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm... trị giá trên 4.800 tỷ đồng.

Tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động; giúp cho trên 1 triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất, 100 ngàn hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm ăn khá giả, giàu có, góp phần nâng cao thu nhập cho cư dân ở nông thôn từ mức 9,15 triệu đồng/người (năm 2008) lên mức 35,88 triệu đồng/người (năm 2018) tăng gấp 3,92 lần (đạt 156,8% so với mục tiêu Đề án). Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh (giảm bình quân khoảng 1,5%/năm), đến năm 2020 ước còn dưới 3%.


Tin và ảnh: Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi