Thứ Bảy, 27/2/2021
Chăm lo, bảo vệ của người lao động là nhiệm vụ trọng yếu của công đoàn
 
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị 

 

Hội nghị dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/12.

Khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 7 nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2020, xác định nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021. Hội nghị cho ý kiến vào Tờ trình các báo cáo: Kết quả triển khai Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020...

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2016-2021 và là năm có nhiều yếu tố tác động đến việc làm, đời sống của công nhân lao động, trong đó có hoạt động công đoàn. Trên cơ sở chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, tình hình thực tiễn tại các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị đại biểu thảo luận về việc triển khai, cụ thể hóa chủ đề công tác năm ở các cấp công đoàn, hoạt động của công đoàn cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn, đó là chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; các hoạt động của công đoàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các ủy viên Ban Chấp hành nghiên cứu, trao đổi về công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh; vấn đề công khai tài chính, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; đề xuất với Đảng, Nhà nước nhằm tiếp tục chỉ đạo tăng cường xây dựng giai cấp công nhân; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân trong thời gian tới…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá, hoạt động công đoàn đã ngày càng thực chất hơn, đi vào chiều sâu. Công đoàn đã nỗ lực phối hợp với nhà nước, doanh nghiệp để ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động; tham gia đề xuất hỗ trợ chính sách cho người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định, ưu tiên số một của tổ chức công đoàn vẫn là làm tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, hàng đầu, thường xuyên của công đoàn, nhất là trong khu vực doanh nghiệp thâm dụng lao động. Bên cạnh đó, công đoàn cần tiếp tục bổ sung vào thỏa ước lao động tập thể những nội dung liên quan đến đời sống của người lao động, trong đó có nội dung thưởng Tết. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng, tổ chức công đoàn phải quan tâm, triển khai thật tốt nhiều vấn đề khác trong thời gian tới, như thực hiện các cam kết lao động quốc tế, giúp người lao động hiểu rõ hơn về việc nhận bảo hiểm xã hội một lần. Trưởng Ban Dân vận Trung ương bày tỏ lo ngại, nếu nhận bảo hiểm xã hội một lần tăng như hiện nay, trong tương lai sẽ có hàng triệu người về hưu không có thu nhập. Gánh nặng này sẽ rơi vào nhà nước cũng như chính những người lao động.

Để nâng cao chất lượng, tạo niềm tin cho người lao động, tổ chức công đoàn phải tiếp tục quan tâm đến quan hệ lao động trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng; quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

(baochinhphu.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi