Thứ Bảy, 2/3/2024
Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 10
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Ðại hội.

Cùng dự, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Ðức Ðam, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể; hơn 260 đại biểu là các cán bộ chủ chốt của 10 hội VHNT chuyên ngành Trung ương; 63 hội VHNT tỉnh, thành phố trong cả nước; các văn nghệ sĩ tiêu biểu, đại diện cho hơn 40 nghìn văn nghệ sĩ ở lĩnh vực VHNT.

Phát biểu chỉ đạo Ðại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Với vị trí, vai trò là lĩnh vực rất quan trọng, nhạy cảm và tinh tế của văn hoá, VHNT đã hun đúc, nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách, khí phách của biết bao thế hệ người Việt Nam. Trải qua những biến thiên của lịch sử, những cuộc tiếp biến văn hóa lớn, văn học và nghệ thuật nước nhà đã chứng tỏ được bản lĩnh khi tiếp thu, chọn lọc, thẩm thấu tinh hoa từ những nền văn hóa khác nhau, tạo nên những giá trị mang đậm bản sắc dân tộc và nhân văn, trao truyền cho các thế hệ sau những di sản vô giá. Từ khi thành lập đến nay, Ðảng ta luôn tin tưởng, coi trọng, chăm lo và tạo điều kiện để đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình trước dân tộc và đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, suốt gần 73 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, giai đoạn tới, tình hình trong nước và quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, khó lường, với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn,thách thức đan xen. Với vai trò là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam trong tình hình mới, VHNT cần phải nâng tầm, đổi mới mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đặc biệt của các loại hình VHNT, cũng như tiềm năng sáng tạo to lớn của hơn 40 nghìn văn nghệ sĩ để có một giai đoạn sáng tạo mới, cống hiến thêm nhiều tác phẩm hay, có giá trị cao về tư tưởng, giáo dục, nghệ thuật, ghi lại chân thực dấu ấn về giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước.

Ðại hội đã bầu Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam gồm 78 ủy viên, bầu Ðoàn Chủ tịch gồm 27 thành viên cùng Ban kiểm tra có bảy thành viên và năm Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(nhandan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất