Thứ Sáu, 1/3/2024
Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
 
Thượng tướng Trần Quang Phương và lãnh đạo Trung ương Đoàn ký kết chương trình phối hợp. 


Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Những năm qua, công tác phối hợp hoạt động giữa TCCT và Trung ương Đoàn thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đạt được kết quả thiết thực. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, TCCT và Ban Bí thư Trung ương Đoàn thống nhất ban hành Chương trình phối hợp về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”, tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh - thiếu niên; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, mô hình, cuộc vận động nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh và tổ chức đoàn, hội, đội; phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Căn cứ vào chương trình phối hợp, cơ quan chính trị các đơn vị phối hợp với ban chấp hành đoàn các địa phương trên địa bàn đóng quân xây dựng chương trình (quy chế) phối hợp phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả thiết thực. TCCT giao Ban Thanh niên Quân đội, Trung ương Đoàn giao Ban Tuyên giáo là Cơ quan thường trực giúp lãnh đạo hai cơ quan hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi quá trình triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị quân đội và Trung ương Đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt chương trình phối hợp đến 100% cán bộ, đoàn viên, thanh - thiếu niên. Định kỳ 2 năm phối hợp tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao kết quả phối hợp giữa TCCT và Trung ương Đoàn trong những năm qua, góp phần tạo môi trường thực tiễn rộng lớn, phong phú để giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, đưa phong trào hành động của tuổi trẻ quân đội đồng hành cùng với thanh niên cả nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Để thực hiện tốt nội dung phối hợp giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ nhận thức đúng đắn, đầy đủ và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Quân đội, nhất là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cần nghiên cứu kỹ những nội dung trong các văn kiện để cụ thể hóa, bổ sung vào chương trình phối hợp cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; các chủ trương, quan điểm, mục tiêu phải trở thành hành động cách mạng của tuổi trẻ. Cùng với đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm và hành động trong tuổi trẻ và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc, làm nền tảng xây dựng, nâng cao các tiềm lực kinh tế - xã hội và đối ngoại.

Thượng tướng Trần Quang Phương lưu ý làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu, người tốt, việc tốt có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác đoàn nói chung, trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói riêng; đồng thời chú trọng nhân rộng các phong trào, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

(qdnd.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất