Thứ Tư, 29/5/2024
Xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
 
Quang cảnh Hội nghị Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 32. 


Theo các số liệu tại hội nghị, năm 2020, Việt Nam có khoảng hơn 22,6 triệu thanh niên (chiếm 23,2% dân số). Tỷ lệ thanh niên di cư so với tổng số thanh niên chiếm 3,23%. Thanh niên có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông là chủ yếu (xấp xỉ 48%). Trong khi đó, thanh niên không có chuyên môn kỹ thuật chiếm tới 76%. Trong số này, chỉ 3,1% có trình độ dạy nghề; 3,7% có trình độ trung học chuyên nghiệp; 5,9% có trình độ cao đẳng và 10,5% có trình độ đại học trở lên. Bên cạnh đó, tỷ lệ thanh niên tham gia lực lượng lao động lên tới gần 80%. Lượng thanh niên có việc làm chiếm 94,9%; tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên là 5,06%.

Năm 2020 vừa qua, UBQGTNVN cơ bản hoàn thành kế hoạch công tác. Trong đó, công tác phối hợp nghiên cứu đề xuất, xây dựng nội dung các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên đạt nhiều kết quả rõ nét, đặc biệt trong phối hợp xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật Thanh niên năm 2020.

Các hoạt động đối ngoại Nhà nước về thanh niên được đầu tư sâu về nội dung, đa dạng hình thức, gắn với chủ động thích ứng với điều kiện dịch Covid-19 trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Công tác phối hợp giữa Trung ương Đoàn và các bộ, ngành theo năm, giai đoạn ngày càng chặt chẽ, phát huy thế mạnh của mỗi ngành trong triển khai công tác về thanh niên.

Tuy nhiên, các báo cáo tại hội nghị cũng chỉ ra rằng, nhiều UBND cấp tỉnh, thành phố và các bộ, ngành chưa quan tâm thực hiện việc tự kiểm tra, thay vào đó hầu như chỉ lồng ghép với công tác kiểm tra chung, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên; nội dung kiểm tra theo chuyên đề tại cấp huyện chủ yếu lồng ghép với cuộc làm việc cấp tỉnh.

Về các phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, UBQGTNVN đã thống nhất triển khai nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý có việc phối hợp Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn, các bộ, ngành, cơ quan xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản triển khai Luật Thanh niên; phối hợp Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn xây dựng, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn và các bộ, ngành tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên năm 2021; phối hợp kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện pháp luật, chính sách, công tác thanh niên.

(qdnd.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất