Thứ Bảy, 25/5/2024
90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam
 
Quang cảnh Hội thảo 


Tham dự hội thảo còn có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Vũ Khoan, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương; các đồng Bí thư thứ nhất, Bí thư Trung Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; các chuyên gia, các nhà khoa học; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; các nhà quản lý trẻ, giảng viên, sinh viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Chủ trì hội thảo tại điểm cầu Hà Nội gồm: đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “muốn hồi sinh dân tộc thì trước hết phải hồi sinh thanh niên”. Chính vì vậy, Đảng ta luôn xác định tư tưởng xuyên suốt là xây dựng tổ chức thanh niên để xây dựng Đảng; đoàn kết thanh niên để giáo dục, đào tạo, rèn luyện, giúp thanh niên cống hiến, trưởng thành. Lịch sử phát triển của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn gắn liền với nhiệm vụ vận động thanh niên đi theo Đảng làm cách mạng, đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc vai trò vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên Việt Nam đi theo Đảng làm cách mạng dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Thông qua các hoạt động của Đoàn, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã được rèn luyện, giác ngộ cách mạng, cống hiến sức trẻ, sức sáng tạo vì quê hương, đất nước. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt sứ mệnh, nhiệm vụ được Đảng giao, là lực lượng xung kích cách mạng, là đội dự bị tin cậy của Đảng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ, là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam; lực lượng tiên phong, đóng góp vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước và là cầu nối chính trị vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với thanh niên, làm cho thanh niên tin yêu Đảng và tích cực đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
phát  biểu tại Hội thảo 

Trong thời gian tới, với những quan điểm, tư tưởng, giải pháp quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng với những yêu cầu mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và sự biến đổi của tình hình thanh niên, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, công tác thanh niên đòi hỏi tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu mới, phù hợp với thanh niên. Đồng thời, cần xác lập những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Hội thảo xác lập 3 nhóm vấn đề chính: Những vấn đề lý luận, thực tiễn về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển, đóng góp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, việc thực hiện sứ mệnh “trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên” của Đoàn trong 90 năm qua; Những về đề lý luận và thực tiễn về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong gian đoạn hiện nay; Tầm nhìn chiến lược xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động trong tình hình mới.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nêu rõ, sau hơn 4 giờ làm việc, với tinh thần khoa học, khách quan, Hội thảo khoa học “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên” đã nhận được 110 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đoàn Thanh niên, cán bộ đoàn các thời kỳ, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc; 14 tham luận và ý kiến phát biểu trao đổi trực tiếp về các vấn đề khoa học liên quan. Những ý kiến, tham luận gửi đến Hội thảo là những công trình nghiên cứu khá toàn diện, đầy đủ, có hàm lượng khoa học cao cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, phản ánh những bước phát triển của Đoàn với tư cách là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên” đồng thời, gửi gắm nhiều tâm huyết, tình cảm đối với thế hệ trẻ.

Kết quả của Hội thảo ngày hôm nay là những đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, truyền thống vẻ vang của Đoàn qua 90 năm, góp phần củng cố niềm tin, khát vọng, ý chí và hành động của tuổi trẻ Việt Nam đối với sự ngiệp cách mạng của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

(doanthanhnien.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất