Thứ Hai, 15/7/2024
Lâm Đồng: Khởi sắc từ phong trào thi đua của Mặt trận
 
Nhiều khu dân cư kiểu mẫu được các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng, tạo khí thế mới,
 tiếp tục xây dựng quê hương Lâm Đồng phát triển giàu mạnh
 


Hầu hết các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đều do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ trung ương đến cơ sở. Đó chính là tiền đề quan trọng để MTTQ các cấp trong tỉnh Lâm Đồng cùng bắt tay tạo nên một khí thế mới, động lực mới, ra sức thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hướng đến chung nhất là vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tại Lâm Đồng, trong năm 2020, toàn tỉnh có 511 thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu” và 254 thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”; MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức đánh giá, thẩm định, công nhận và biểu dương khen thưởng 261 “Khu dân cư tiêu biểu”, đề xuất cấp tỉnh thẩm định, công nhận 79 “Khu dân cư kiểu mẫu”. 

Để tạo khí thế đó, ngay từ những ngày đầu năm 2020 và năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị tọa đàm về kinh nghiệm - giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các địa phương trong tỉnh, trong đó các huyện Đạ Tẻh, Lâm Hà, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn “xã nông thôn mới nâng cao” đều tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đối với cấp xã đảm bảo thực chất, tránh hình thức, bởi đối tượng thụ hưởng đầu tiên và cuối cùng vẫn là người dân.

Tự sự vận động, tuyên truyền, vào cuộc tích cực của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên mà đến nay, 100% xã, phường, thị trấn và 1.376 khu dân cư trên toàn tỉnh đều có mô hình tự quản. 139/142 xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa; 1.321/1.376 khu dân cư có hội trường, nhà sinh hoạt cộng đồng, 1.143 sân chơi thể thao, 788 đội văn nghệ; có 94% hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”, 94,4% thôn, buôn, tổ dân phố đạt khu dân cư văn hóa, cấp huyện công nhận 460 khu dân cư tiêu biểu, cấp tỉnh công nhận 129 khu dân cư kiểu mẫu. Có thêm 9 xã và 4 huyện đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao; lũy kế cuối năm 2020, tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 104/111 xã cùng 5 huyện và 2 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc hoàn thành xây dựng nông thôn mới; 27/31 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Từ đây, một diện mạo nông thôn mới Lâm Đồng thực sự khởi sắc, đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, thôn buôn đảm bảo không có tệ nạn xã hội, khu dân cư kiểu mẫu sáng - xanh - sạch đẹp… người người nhà nhà phấn khởi thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Với phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân thi đua lao động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hưởng ứng Cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo năm 2020”. Vận động người dân, doanh nghiệp tham gia đóng góp sáng kiến, giải pháp hữu ích, xây dựng địa phương, đất nước ngày càng phát triển bền vững. Các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thi đua thực hiện phong trào khởi nghiệp, sáng tạo, thúc đẩy phong trào trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Cụ thể, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 16 và triển khai giải thưởng khoa học - công nghệ lần thứ 2. Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức phát động Cuộc thi “Ý tưởng và mô hình khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Lâm Đồng lần thứ III năm 2020”; Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài... Lồng ghép phong trào thi đua với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động xây dựng, nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có 4 liên hiệp hợp tác xã; 419 hợp tác xã, 384 tổ hợp tác, 942 trang trại và hình thành 56 hợp tác xã có chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ và hộ nông dân; các sản phẩm tiêu thụ qua chuỗi liên kết chủ yếu là các mặt hàng nông sản nông nghiệp công nghệ cao, có giá trị cao hơn thị trường.

Phát biểu ghi nhận về sự chung tay tích cực, trách nhiệm của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa khẳng định: Từ sự tham gia tích cực của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động, đã tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động; tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đặc biệt, huy động các nguồn lực, sức mạnh to lớn trong nhân dân tham gia đóng góp công sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Mặt trận các cấp thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi tập hợp, đoàn kết mọi thành phần, lực lượng trong xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Đặc biệt, thông qua các hoạt động của MTTQ đã phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tích cực góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp; kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tin tưởng, đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, MTTQ các cấp đã và đang tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(baolamdong.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất